Wizytacja biskupia w szkole

11 kwietnia Katolicką Szkołę Podstawową odwiedził Biskup Kazimierz Gurda. Okazją była wizytacja kanoniczna Parafii św. Józefa, na terenie której nasza placówka się znajduje.
- Z wielką radością witamy dziś Księdza Biskupa w murach naszej szkoły ? mówiła w imieniu wspólnoty uczniowskiej Asia Ślusarczyk witając Pasterza diecezji. - Jest Ekscelencja zawsze mile oczekiwanym gościem - a dokładniej rzecz ujmując: Ksiądz Biskup jest tutaj gospodarzem! Spotykamy się przy różnych innych okazjach, zarówno w tym miejscu, jak też podczas uroczystości w parafiach, w mieście. Dziękujemy za uśmiech, serdeczność, zainteresowanie. Mamy świadomość, jak bliska sercu Pasterza diecezji jest szkoła katolicka, sprawy wychowania, formacji, kształcenia dzieci i młodzieży w duchu zasad ewangelicznych. Staramy się nie zawieść pokładanej w nas nadziei, dobrze wykorzystać szansę ? jedyną w swoim rodzaju - jaką daje nam TA szkoła?.

Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej zwracając się do Księdza Biskupa nawiązał do słów szkolnego hymnu rozpoczynającego się od słów: ?W tak trudnych czasach przyszło nam żyć??. ?Czasy zawsze były na swój sposób trudne. Tak mogą powiedzieć o sobie ci, co pzretrwali wojnę, komunizm, czasy transformacji itd. ? mówił. - Może lepiej było śpiewać: w tak ?innych czasach?  przyszło nam żyć. Skąd się bierze ta inność? Nigdy dotąd nasza rzeczywistość nie zmieniała się tak szybko. Nigdy na taką skalę nie deprecjonowano zasad, nie skazywano codziennie Boga na banicję na bezludną wyspę. Nie zastępowano tak często Ewangelii jakąś nową, fałszywą ?dobrą nowiną? ? dodał. - W tym świecie zmienności szkoła katolicka jawi się jako bastion stałości. Ich gwarantem jest sam Pan Bóg. Niezmienne pozostają zasady, które są zapisane w Ewangelii, triada "Bóg ? Honor - Ojczyzna", a które stanowią dla nas fundament pracy, wychowania, formacji.  Mottem naszego programu wychowawczo ? profilaktycznego są słowa kard. Stefana Wyszyńskiego: ?Każda prawdziwa miłość musi mieć swój Wielki Piątek. To nie krzyż się chwieje, to świat się chwieje i toczy - Krzyż stoi!? Krzyży jest znakiem dla innych, wyznacznikiem tego, co robimy na rożnych poziomach naszej aktywności.

Po powitaniu dostojny Gość razem z uczniami i nauczycielami obejrzał spektakl przygotowany przez uczniów klasy III gimnazjum, których wsparli młodsi koledzy. Szkolna połączona schola dała koncert.

Ksiądz Biskup zwracając się do uczniów i nauczycieli, podkreślił wagę świadomości nieustannej obecności Jezusa Chrystusa żywego i prawdziwego w życiu chrzescijanina, nauce, wychowaniu i formacji. Nawiązując do przesłania spektaklu powiedział: ?Jezus chce każdego z nas uratować. Jest blisko! Prowadzi i umacnia nas. Trzeba się tylko na tę Obecność otworzyć?. Wyraził swoją radość z faktu istnienia szkoły katolickiej w Siedlcach, jej osiągnięć, dokonan uczniów i nauczycieli. Podziękował dyrektorowi ks. Pawłowi Siedlanowskiemu, nauczycielom, rodzicom za pracę, wytrwałość i umiejętność pokonywania przeciwności.

Wizytacja zakończyła się  nieformalnym spotkaniem przy kawie i ciastku z kadrą pedagogiczną KSP.

Dziękujemy!