Nadzór pedagogiczny

Plan nadzoru pedagogicznego
dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach
z włączonymi oddziałami II i III Katolickiego Gimnazjum im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
w Siedlcach ul. Sokołowska 172, 08-119 Siedlce, w roku szkolnym 2017/18
 
Podstawa prawna:
 1. Art. 68 pkt 1 ust 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59)
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U z dn. 2015 r, poz. 1214)
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2015 r. poz.1270)
 4. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej
 
Podstawę zaplanowanych działań stanowią:
 1. Wnioski i rekomendacje ze sprawowanego w szkole lub placówce nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018, wyniki kontroli,  badanie efektywności wspomagania nauczycieli, uczniów i rodziców.
 2. Wnioski z obserwacji lekcji, monitorowania biblioteki, świetlicy szkolnej, zajęć fakultatywnych wychowania fizycznego, zajęć dodatkowych.
 3. Wyniki egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych ? analizy własne i raport OKE.
 4. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły, śledzenie losów absolwentów.
 5. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty za rok szkolny 2016/2017.
 6. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej.
 7. Obserwacje własne.

Pełny tekst w załączonym pliku do pobrania.