FNS 1%

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach prowadzona jest przy wsparciu Fundacji Nasza Szkoła. Dzięki niej czesne może być refundowane, a co za tym idzie, z oferty edukacyjnej mogą korzystać wszystkie dzieci, także - na czym nam najbardziej zależy - dzieci z rodzin niezamożnych, wielodzietnych. Chcemy dać im szansę na lepsze życie. 

Wspiera nas także Fundacja św. o. Pio z Krakowa.

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie" - napisał kanclerz Jan Zamoyski w akcie fundacyjnym Akademii Zamojskiej.

W naszej szkole nie tylko uczymy, ale przede wszystkim wychowujemy i formujemy. Słowa Bóg-Honor-Ojczyzna uważamy za fundamentalne w tym procesie i niezmiennie aktualne.

Fundacja pozyskuje środki głównie dzięki odpisom 1 %, dokonywanym przy rocznym rozliczeniu podatku PIT i dobrowolnym wpłatom, dokonywanym przez ludzi dobrek woli cały rok. Wiele osób rezygnuje z takiej możliwości, uważając, że suma, którą mogliby w ten sposób przekazać na wybrany cel, jest zbyt drobna, aby zawracać sobie nię głowę.

Co nas wyróżnia spośród innych fundacji? Działamy non profit - wszystkie pieniądze, jakie otrzymujemy, przeznaczamy na wsparcie szkoły. Niestety, wiele fundacji znaczną część dochodu z 1 % przeznacza na pokrycie kosztów pośrednich.
 
A tymczasem..."Ziarno do ziarnka, a zbierze się miarka".
Na stronie http://www.pity.pl/ można pobrać bezpłatny program, dzięki któremu można samemu bez trudu rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Co ważne, jest on każdego roku aktualizowany, co daje gwarancję bezbłędności operacji finansowej.

Jedna z opcji programu umożliwia przekierowanie odpisu 1 % na Fundację Nasza Szkoła.

Jesteśmy wdzięczni za dotychczasową pomoc. Dzięki niej powstała w 2011 roku Katolicka Szkoła Podstawowa rozwija się, planujemy jej rozbudową i podwojenie liczby uczniów do ok. 300.

Aby dokonać odpisu, potrzebne są następujące dane:

Fundacja Nasza Szkoła
ul.Sokołowska 172
08-119 Siedlce
KRS: 0000147428
NIP: 821-23-11-045
REGON: 712498144
konto: Bank Spółdzielczy w Siedlcach
05 9194 0007 0024 6365 2000 0010