Wsparcie pedagogiczno - psychologiczne

W ramach pomocy psychologiczno pedagogicznej w KSPiG prowadzone są następujące działania:
 • wsparcie uczniów zdolnych, wspieranie indywidualności, rozwój talentów - szczegóły znajdują się w Progranie Wspierania Uczniów Zdolnych "Skarbnica Talentów" 
 • wsparcie uczniów słabszych. 
Rodzaje pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
 1. Wsparcie psychologa, pedagoga szkolnego
 2. Wsparcie logopedyczne
 3. Nauczyciel wspierający
 4. Tearapia biofeedback
 5. Trening Umiejętności Społecznych
 6. Socjoterapia
 7. Terapia pedagogiczna 
 8. Muzykoterapia
 9. Lekcje wyrównawcze
Szkoła ściśle współpracuje z poradniami psychologiczo-pedagogicznymi w Siedlcach i innymi poradniami.