Spotkania formacyjne 2019/2020

Spotkania formacyjne dla rodziców w roku szkolnym 2018/2019:
- Forum Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców
- Msze św. Rodzinne (wg ogłoszonego harmonogramu), inne wspólne Eucharystie
- dni skupienia w Diecezjalnym Ośrodku Rekolekcyjnym w Osinach Dolnych 
- pielgrzymki: do grobu Patrona szkoły bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
- rekolekcje dla modzieży w Sanktuarium MB w Kodniu (Wielki Post)
- Integracyjny Wyjazd Formacyjny (IWF) - czerwiec 2019 r. (Gródek n. Bugiem)
- konferencje i katechezy organizowane w szkole przy okazji spotkań śródrocznych 
- cykliczne spotkania Klubu Ojca - każdy drugi  czwartek miesiąca 19.00
- spotkania Klubu Matek - każdy czwarty wtorek miesiąca, 19.00


Spotkania formacyjne dla uczniów:
- Msze św. Rodzinne i IWF-y
- Skupienie przed Świętemn Szkoły
- Adwentowy Dzień Skupienia, połączony ze spotkaniem opłatkowym
- Rekolekcje Wielkopostne 
- Misterium Męki Pańskiej (wtorek Wielkiego Tygodnia - przygotowuje klasa III Katolickiego Gimnazjum) 
- klasowe dni skupienia
- wspólny Różaniec (październik), Droga Krzyżowa (Wielki Post)

Spotkania formacyjne dla nauczycieli:
- Forum Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców
- spotkania comiesięczne (wg ustalonego harmonogramu). Spotkania odbywają się w cyklu comiesięcznym. Zapraszamy do udziału wszystkich nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, członków Fundacji "Nasza Szkoła", rodziców - szczególnie tych, którzy zadeklarowali swoją wolę wspierania szkół swoją codzienną modlitwą.
Terminarz spotkań: każdy trzeci wtorek miesiąca
Miejsce spotkania: kaplica Sióstr Pasjonistek, ul. Grabowa 16
godz. 16.30-20.00
- spotkania formacyjne organizowane przez Radę Szkół Katolickich (dyrekcja), diecezję (fromacja katechetów), parafie