Stołówka

 
Przypominamy, że nieobecności na obiadach są odliczane po uprzednim zgłoszeniu, najpóźniej do godz. 8.30 dnia wydania obiadu pod nr tel.:
535 222 663
Opłata za obiady za m-c KWIECIEŃ 2021  wynosi  :
Oddział Przedszkolny
10 obiadów x 8,00zł.= 80,00 zł
Przy zapłacie proszę uwzględnić nieobecności dziecka na obiadach  w miesiącu marcu 2021 r
Opłata za obiady będzie przyjmowana do 23.04.2021 r. w godzinach od  8.00 do 15.00.
 .                                                    .
Obiady można opłacać gotówką lub przelewem na konto  Katolickiej  Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks.Jerzego Popiełuszki  w Siedlcach.
Nr konta: 69 1240 2685 1111 0010 7509 2116