Stołówka

 
Przypominamy, że nieobecności na obiadach są odliczane po uprzednim zgłoszeniu, najpóźniej do godz. 8.30 dnia wydania obiadu pod nr tel.:
535 222 663
Opłata za obiady za m-c czerwiec 2018 wynosi 91,00 zł
Opłata za obiady będzie przyjmowana w dniach 04 - 08 czerwca 2018 r w godzinach od 8.00 do 16.00.


Obiady można opłacać gotówką lub przelewem na konto  Katolickiej  Szkoły Podstawowej  w Siedlcach.
Nr konta: 69 1240 2685 1111 0010 7509 2116