Stołówka

 
Przypominamy, że nieobecności na obiadach są odliczane po uprzednim zgłoszeniu, najpóźniej do godz. 8.30 dnia wydania obiadu pod nr tel.:
535 222 663
Opłata za obiady za m-c PAŹDZIERNIK 2018 wynosi 149,50 zł
Opłata za obiady będzie przyjmowana w dniach 01 – 04 , oraz 08 - 10 października 2018 r w godzinach od 8.00 do 16.00.


Obiady można opłacać gotówką lub przelewem na konto  Katolickiej  Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks.Jerzego Popiełuszki  w Siedlcach.
Nr konta: 69 1240 2685 1111 0010 7509 2116