Stołówka

 
Przypominamy, że nieobecności na obiadach są odliczane po uprzednim zgłoszeniu, najpóźniej do godz. 8.30 dnia wydania obiadu pod nr tel.:
535 222 663
Opłata za obiady za m-c GRUDZIEŃ 2018 wynosi  105,00 zł
Opłata za obiady będzie przyjmowana w dniach 03 – 10  GRUDNIA  2018 r  w godzinach od  8.00 do 16.00.
Od miesiaca listopada br. koszt jednego obiadu wynosi 7,00 (siedem zł)


Obiady można opłacać gotówką lub przelewem na konto  Katolickiej  Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks.Jerzego Popiełuszki  w Siedlcach.
Nr konta: 69 1240 2685 1111 0010 7509 2116