Stołówka

 
Przypominamy, że nieobecności na obiadach są odliczane po uprzednim zgłoszeniu, najpóźniej do godz. 8.30 dnia wydania obiadu pod nr tel.:
535 222 663
Opłata za obiady za m-c CZERWIEC 2019 wynosi  84,00 zł.
Opłata za obiady będzie przyjmowana w dniach 03 – 10 CZERWCA  2019 r  w godzinach od  8.00 do 16.00.
Przy zapłacie za obiady proszę uwzględnić nieobecości związane z wyjazdem dzieci  klas IV-VIII , III Gimnazjum na „Zieloną szkołę”.

Obiady można opłacać gotówką lub przelewem na konto  Katolickiej  Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks.Jerzego Popiełuszki  w Siedlcach.
Nr konta: 69 1240 2685 1111 0010 7509 2116