Stołówka

 
Przypominamy, że nieobecności na obiadach są odliczane po uprzednim zgłoszeniu, najpóźniej do godz. 8.30 dnia wydania obiadu pod nr tel.:
535 222 663
Opłata za obiady za m-c STYCZEŃ 2021 wynosi :
10 obiadów x 8,00zł.= 80,00 zł
Przy zapłacie proszę uwzględnić nieobecności dziecka :
  • Oddział Przedszkolny w m-cu grudniu 2020 r
  • klasy I – III w m-cu październiku 2020 r
Opłata za obiady będzie przyjmowana do 25.01.2021 r w godzinach od 8.00 do 15.30 .                                                                       .
Obiady można opłacać gotówką lub przelewem na konto  Katolickiej  Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks.Jerzego Popiełuszki  w Siedlcach.
Nr konta: 69 1240 2685 1111 0010 7509 2116