Stołówka

 
Przypominamy, że nieobecności na obiadach są odliczane po uprzednim zgłoszeniu, najpóźniej do godz. 8.30 dnia wydania obiadu pod nr tel.:
535 222 663


Opłata za obiady za m-c LUTY 2018 wynosi 130,00 zł
Opłata za obiady będzie przyjmowana w dniach 01 - 08 LUTY 2018 r  w godzinach od  8.00 do 16.00.
 

Zmiana numeru konta do wpłaty
Obiady można opłacać gotówką lub przelewem na konto  Katolickiej  Szkoły Podstawowej  w Siedlcach.
Nr konta: 69 1240 2685 1111 0010 7509 2116