Stołówka

 
Przypominamy, że nieobecności na obiadach są odliczane po uprzednim zgłoszeniu, najpóźniej do godz. 8.30 dnia wydania obiadu pod nr tel.:
535 222 663
Opłata za obiady za m-c PAŹDZIERNIK 2020 wynosi 168,00

Opłata za obiady będzie przyjmowana w dniach 01 – 09 PAŹDZIERNIKA 2020 r w godzinach od 8.00 do 16.00.
                                                                       .
Obiady można opłacać gotówką lub przelewem na konto  Katolickiej  Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks.Jerzego Popiełuszki  w Siedlcach.
Nr konta: 69 1240 2685 1111 0010 7509 2116