Stołówka

 
Przypominamy, że nieobecności na obiadach są odliczane po uprzednim zgłoszeniu, najpóźniej do godz. 8.30 dnia wydania obiadu pod nr tel.:
535 222 663
Opłata za obiady za m-c STYCZEŃ 2022 wynosi :
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 18 obiadów x 9,00 zł = 162,00 zł
KLASY I - VIII 12 obiadów x 9,00 zł =108,00 zł (kwota do zapłaty pomniejszona o 3 dni nauki zdalnej w m - cu XII 2021)
Należność za obiady proszę wpłacać na konto Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach w terminie do 
  • 10.01.2022r. Oddział Przedszkolny
  • 17.01.2022r. Klasy I - VIII
Przy zapłacie proszę uwzględnić nieobecności dziecka na obiadach w miesiącu GRUDNIU 2021 r.
Przypominamy, że nieobecności na obiadach są odliczane po uprzednim zgłoszeniu, najpóźniej do godz. 8.30 w dniu wydania obiadu.
                                                  .
Obiady można opłacać gotówką lub przelewem na konto  Katolickiej  Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks.Jerzego Popiełuszki  w Siedlcach.
Nr konta: 69 1240 2685 1111 0010 7509 2116