Stołówka

 
Przypominamy, że nieobecności na obiadach są odliczane po uprzednim zgłoszeniu, najpóźniej do godz. 8.30 dnia wydania obiadu pod nr tel.:
535 222 663
Opłata za obiady za m-c PAŹDZIERNIK 2019 wynosi  176,00 zł
 Informujemy że od m-ca września cena jednego obiadu wynosi 8,00 zł
Opłata za obiady będzie przyjmowana w dniach 1 – 10 PAŹDZIERNIKA   2019 r  w godzinach od  8.00 do 16.00.
 
Informujemy że od m-ca września cena jednego obiadu wynosi 8,00 zł                                                                           .
Obiady można opłacać gotówką lub przelewem na konto  Katolickiej  Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks.Jerzego Popiełuszki  w Siedlcach.
Nr konta: 69 1240 2685 1111 0010 7509 2116