Psycholog

Psycholog:
mgr Sebastian Matulaniec

 
  • Poniedziałek - 11.00 - 13.00
  • Czwartek - 12.00 - 17.00
  • Piatek - 8.00 - 12.00

Profil ucznia
Zasady tworzenia profilu ucznia:
  • Wstępna diagnoza umiejętności, predyspozycji dokonuje się już na poziomie oddziału przedszkolnego. Bardzo dużą rolę odgrywają tu spotkania z rodzicami, indywidualne rozmowy z wychowawcami.
  • W klasie I szkoły podstawowej każdemu uczniowi zakładana jest karta,  na której odnotowywane są jego osiągnięcia, zauważane zdolności, ewentualne braki. Znajduje się ona w teczce wychowawcy klasy. Gromadzone są tam materiały, wyniki diagnoz, notatki po rozmowach z rodzicami. Karta ?przechodzi? za uczniem do kolejnych etapów edukacyjnych - nowi nauczycieli mają gotową bazę wiedzy o uczniu, nie muszą się go ?uczyć?.
  • Na końcu każdego etapu edukacyjnego (po kl. III i VI szkoły podstawowej) spotykamy się w zespole złożonym z dyrektora, rodziców, wychowawców (oddającego klasę i przejmującego ją na kolejnym etapie edukacyjnym - w miarę możliwości staramy się, aby zachować ciągłość i by wychowawstwo kontynuowała jedna i ta sama osoba w szkole podstawowej i gimnazjum ), psychologa lub pedagoga. Omawiane są osiągnięcia ucznia, planowana jest dalsza ścieżka rozwoju.