Pielęgniarka, logopeda

PIELĘGNIARKA
P. Wiesława Jeznach

Dyżur pielęgniarki szkolnej:
 
GODZIN PRZYJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WTOREK:

CZWARTEK:

PIĄTEK:


LOGOPEDA
Małgorzata Remiszewska

Zajęcia:
poniedziałek: 
wtorek: 
środa: 
piątek: 

W załaczniku: materiały pomocnicze - zestawy ćwiczeń, opis elementów terapii logopedycznej
 

Ćwiczenia słuchowe:
1. rozpoznawanie odgłosów z otoczenia ? wszelkich możliwych słyszanych w danej chwili,
2. rozpoznawanie odgłosów wywołanych celowo (po uprzednim zapoznaniu się z nimi),
3. rozpoznawanie nagrań głosów zwierząt, pojazdów lub sprzętów gospodarstwa domowego,
4. zabawa ?Kto zawołał?? ? rozpoznawanie głosu wołającej osoby,
5. zabawa w odnajdywanie ukrytego grającego przedmiotu,
6. wyodrębnianie wyrazów w zdaniu ? ilość wyrazów można zaznaczać ilością odkładanych przedmiotów, np. klocków,
7. liczenie sylab w wyrazach,
8. rozpoznawanie początkowej lub końcowej głoski w wyrazach,
9. wyodrębnianie wyrazu rozpoczynającego się daną, umówioną głoską z ciągu różnych wyrazów wypowiadanych przez prowadzącego,
10. zabawa w szukanie rymów do danego wyrazu,
11. wystukanie dziecku odpowiedniego układu dźwięków, np. na bębenku przez nauczyciela, do którego dziecko powinno przedstawić układ klocków,
12. powtarzanie ?rytmu?,
13. rozpoznawanie przedmiotów na podstawie barwy dźwięku- przygotowujemy zestaw przedmiotów codziennego użytku, np.: szklankę, metalowy kubek, butelkę, słoik szklany, i polecamy dzieciom, aby obserwowały przedmioty, w które będziemy uderzać i wsłuchiwały się w dźwięki, jakie wydają te przedmioty, następnie polecamy, żeby dzieci mając zamknięte oczy odgadły, o które przedmioty uderzamy,
14. różnicowanie głosek podobnie brzmiących, np.:
półka ? bułka
biurko ? piórko
buty ? budy
koza ? kosa
sieci ? siedzi
góra ? kura
bucik ? budzik
 

Wspieranie rozwoju mowy dziecka
1. Najważniejszą sprawą jest wykorzystanie czynności, które w naturalny sposób przygotowują narządy artykulacyjne do mowy, do rozwoju prawidłowego połykania:
? Picie z kubka
? Jedzenie łyżką
? Żucie i gryzienie
? Dbanie o oczyszczanie nosa, nie utrwalanie nawyku oddychania buzią

2. Mówmy wyraźnie bez zbytniego pośpiechu, unikajmy zdrobnień i mowy dziecięcej. Jednocześnie używajmy krótkich prostych zdań.

3. Czytajmy i opowiadajmy dzieciom bajki

4. Dbajmy o wrażliwość słuchową poprzez śpiewanie piosenek, słuchanie łagodnej muzyki, rymowanki, wyliczanki

5. Rozwijajmy słownictwo dziecka poprzez wykorzystanie książeczek dydaktycznych: przedstawiających wieś, miasto, zwierzęta, owoce, warzywa itp.

6. Jeśli dziecko już ogląda telewizję to czyńmy to razem z nim byśmy mogli komentować to, co się dzieje na ekranie. Telewizor powinien być włączony tylko okazjonalnie.
 
Już w życiu płodowym dziecko odbiera dźwięki z otoczenia
Pierwszy miesiąc życia poza organizmem matki - krzykiem i płaczem sygnalizuje swoje potrzeby
Od 2 miesiąca - okres głużenia:  wydaje dźwięki głównie gardłowe, typu ga, aga,  to ćwiczenie narządów artykulacyjnych
Od 5 miesiąca - gaworzenie:  jest to powtarzanie i naśladowanie dźwięków typu  (pa-pa, ba-ba). Bywają to dźwięki przypadkowe  ale też odtwarzane te słyszane w otoczeniu. Coraz lepiej rozumie mowę.
Pod koniec  1 roku życia wymawia kilka prostych słów, wykonuje polecenia związane z konkretną sytuacją
2 rok życia: duży rozwój mowy, wymawia wiele spółgłosek ( p,b,h,t,d,n,k), większość samogłosek. Głoski trudniejsze zastępuje łatwiejszymi, upraszcza grupy spółgłoskowe.  Pod  koniec tego okresu buduje proste zdania.
Dziecko 3-letnie: wykorzystuje głoski ( p,b,m,f,t,d,h,ń,k,g,l,ś,ć,ź,dź), nadal  stosuje wiele uproszczeń, następuje zwiększenie słownika dziecka, buduje zdania, używa najczęściej rzeczowników, czasowniki w bezokoliczniku. Często  brak końcówek w wyrazach, sprawność narządów artykulacyjnych na   niskim poziomie.
Dziecko 4-letnie :  oprócz wymawianych głosek pojawiają się ( s,z,c,dz),
Dziecko 5-letnie, 6-letnie:  dochodzą głoski   r ,sz,cz,ż,dż, mówi niemal jak dorosły, chociaż rozwijanie słownictwa odbywa się przez całe życie.
 
Oczywiście etapy rozwoju mowy dziecka nie są sztywne, każde rozwija się indywidualnie. Różna jest też kolejność pojawiania się głosek. Ważną sprawą jest sposób wymowy pojawianych się głosek.