Rozbudowa szkoły

W 2015 roku została oddana do użytku część sportowa, obejmująca salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarnym, sale towarzyszące (do ćwiczeń SI, baletowo-taneczna i szachowa). Został też wybudowany łącznik, w którym znalazła się m.in. winda, a na najwyższym piętrze - nowa wentylatornia i kotłownia. Budynek wybudowano ze środków zgromadzonych przez Fundację Nasza Szkoła - przy 20-procentowym wsparciu Ministerstwa Sportu.

Dotychczasowe wydarzenia, znaki, jakie ciągle otrzymujemy, świadomość, iż Boża Opatrzność czuwa nad nami od pierwszego zamysłu dotyczącego powołania do istnienia szkoły katolickiej, jak też modlitwa wielu ludzi za szkołę, dodają odwagi i budzą nadzieję, że jest to inwestycja celowa i potrzebna. Zainteresowanie naszą placówką jest ogromne, a liczba miejsc, jaką możemy zaoferować, jest znikoma w porównaniu do potrzeb. 

Plany (załącznik) zakładają w przyszłości II etap rozbudowy budynku szkół. Na razie - z wielu powodów - jest to niemożliwe. 
Nie dysponujemy na dzień dzisiejszy sumą, która pozwoliłaby sfinalizować inwestycję. Dlatego liczymy na Państwa wsparcie. W każdej chwili można przekazać darowiznę na konto Fundacji.

Fundacja Nasza Szkoła, ul. Sokołowska 172, 08-119 Siedlce,
KRS 0000147428, nr konta: 05 9194 0007 0024 6365 2000 0010


Za zrozumienie i wszelką pomoc z serca już dziś dziękujemy!

W imieniu społeczności Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Siedlcach
Ks. Paweł Siedlanowski
dyrektor

 
Autor projektu architektonicznego: Autorska Pracownia Architektury K2 arch. Bożena Kosieradzka & arch. Henryk Kosieradzki