Edukacja medialna

Cel: pokazanie mechanizmów działania mediów, kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się technikami teleinformatycznymi, umiejętność wybierania tego, co jest wartościowe - rezygnowania z tego, co nie ma wartości itp.

Edukacja medialna  - jako autonomiczny przedmiot - wpisuje się w proces realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, pewne jej elementy wzmacnia, wplata w program wychowawczy szkoły np. poprzez budzenie odpowiedzialności za swoje działania w przestrzeni wirtualnej, dokonywanie dobrych wyborów, mądre korzystanie z portali społecznościowych, pomoc w rozumieniu świata mediów, mechanizmów działania reklamy itp. Jest też przybliżeniem uczniom podstaw dziennikarstwa.

Przedmiot "Edukacja medialna" w KSP jest realizowany w klasie V szkoły podstawowej oraz klasie II gimnazjum w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Prowadzący: dr Jan Jaroszyński. Jest on też twórcą autorskiego programu edukacyjnego.