Kadra

Świetlica
 • mgr Jadwiga Omiljan (kierownik świetlicy)
 • mgr Justyna Pieńkowska
 • mgr Magdalena Pastor
 • mgr Katarzyna Perz
 • mgr Małgorzta Sosnówka
 • mgr Maciej Celiński
Pedagog
 • mgr Małgorzata Remiszewska
Psycholog
 • mgr Katarzyna Adamska
 • mgr Joanna Nowak
Logopeda
 • Aleksandra Chajewska (zastępstwo z p. mgr Ewelinę Protasewicz)
Nauczyciele wspierający
 • mgr Aneta Wroniuk - Wielgosz
 • mgr Ewelina Protasewicz

Pielęgniarka, opieka nad dziećmi dojeżdżającymi 
 • Wiesława Jeznach
Roczne przygotowanie przedszkolne
 • mgr Magdalena Pastor
 • mgr Emilia Butkieiwcz
Edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Katarzyna Perz (wychowawca klasy Ia)
 • mgr Małgorzata Sosnówka (wychowawca klasy I b)
 • mgr Joanna Mendza (wychowawca klasy II)
 • mgr Justyna Pieńkowska (wychowawca kalsy III)

Religia
 • s. mgr Justyna Wichowska
 • mgr Jadwiga Omiljan 

Język polski
 • mgr Agnieszka Golec (wychowawca klasy V)
 • mgr Dorota Mazur (wychowawca klasy VIIb)

Język niemiecki
 • mgr Izabela Chromik (wychowawca klasy III G)
 • mgr Jagiełło Ewa
Język angielski
 • mgr Jolanta Mitelska
 • mgr Monika Olędzka
 • mgr Anna Zalewska
 • mgr Cezary Wielgórski
 • mgr Joanna Przybyłek
 •  mgr Gryczka Robert
 • mgr Chodowska Martyna
Język hiszpański
 • mgr Renata Żółkowska

Rytmika i zajęcia ogólnomuzyczne
 • mgr Ciuhak Małgorzata
W-F i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • mgr Mariusz Troć (wychowawca klasy VI)
 • mgr Butkiewicz Emilia
 • mgr Jastrzębska Magdalena
 • mgr Monika Nasiłowska
Przyroda
 • mgr Marek Szyba
Matematyka
 • mgr Robert Gryczka (wychowawca klasy VIIa)
 • mgr Marzenna Nurzyńska  (wychowawca klasy VIII)
 • mgr Katarzyna Szaniawska 
Zajęcia techniczne 
 • mgr Piotr Nurzyński
 • mgr Alona Jełfimowa - Sawicka 
Historia
 • mgr Anna Staręga
 • mgr Agata Orzełowska
Zajęcia komputerowe, informtyka, zajęcia techniczne
 • mgr Piotr Nurzyński
 • mgr Maciej Celiński (wychowawca klasy IVb)
Muzyka
 • mgr Jadwiga Omiljan
 • mgr Robert Gryczka
Biblioteka
 • mgr Anna Staręga
 • mgr Dorota Mazur

Edukacja medialna
 • dr Jan Jaroszyński

Szachy z elementami logiki
 • mgr Antoni Szczygieł

Taniec
 • mgr Małgorzata Ciuhak
Edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Jacek Żero