Z wizytą w Centrum Terapii Dziecięcej Siedlcach

W dniu 3 grudnia klasa I wraz z panią Justyną Pieńkowską "nawiedziła" Puzzel - Centrum Terapii Dziecięcej Siedlce.
To był bardzo owocny czas, który za szybko minął i żal było wracać...
Zresztą zobaczcie sami na zdjęciach.
A czym w ogóle jest Integracja Sensoryczna ?
Integracja sensoryczna stanowi metodę opartą na neurofizjologicznych fundamentach ludzkiego rozwoju. Gwarantem efektywności opartej na niej terapii jest kliniczna obserwacja, a także standaryzowane testy. Warto zwrócić uwagę, że to jedna z najnowocześniejszych i najskuteczniejszych metod, wykorzystywanych w terapii młodszych dzieci, u których zauważalne są trudności w zakresie:
problemów z nauką (koncentracja, czytanie, pisanie, rysowanie, zapamiętywanie, liczenie itp.),sprawności ruchowej,czynności samoobsługowych,zaburzeń emocjonalnych,opóźnień w sferze rozwoju mowy,przyswajania technik szkolnych – typowych w początkowym okresie edukacji (problemy dyslektczne oraz dysgraficzne),nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD/AD).
/cytat że strony Puzzel/