Klub Ojca

Spotkania odbywają się cyklicznie, w każdy drugi czwartek miesiąca. Mają charakter otwarty. Ich celem jest pogłębiona formacja chrześcijańska, wzajemne wzmocnienie się, wymiana doświadczeń. Wykorzystywane są materiały przygotowane przez Tato.net.

Więcej na stronie www.klubojca.siedlce.pl
Zapraszamy też na nasz profil na Facebooku

Na pierwszym spotkaniu zostały ustalone następujące zasady:
1. Obowiązuje nas dyscyplina spotkania. Punktualność, przestrzeganie agendy spotkania, dyscyplina wypowiedzi - czas, rozmowa na temat, zasada poufności.
2. Podczas każdego spotkania losowo zostanie wyłoniony moderator. Moderator zadba o to, byśmy trzymali się tematu, będzie kontrolował czas spotkania. Każdy będzie miał szansę poczuć, zobaczyć, nauczyć się jak moderować,przewodzić.
3. Do pracy nad siedmioma sekretami posłuży nam książka pt. "Siedem sekretów efektywnych ojców " Kena Cenfilda.
4. Ustaliliśmy również, że jeżeli pojawi się jakiś szczególny temat, nad którym chcielibyśmy się zatrzymać i poświęcić więcej czasu, to omawianie kolejnego sekretu przekładamy na kolejne spotkanie, a zatrzymujemy się przy tym temacie. Również co jakiś czas chcielibyśmy zaprosić na nasze spotkania kogoś z wykładem lub prelekcją na ciekawy temat wychowawczy.
5. Postanowiliśmy, że będziemy organizować spotkania integracyjne i rekreacyjne dla naszych dzieci i rodzin, jak również będziemy angażować się w działania innych grup i organizacji promujących rodzinę i bycie dobrym rodzicem dla swoich dzieci.

Serdecznie zapraszamy!
Jerzy Dmowski - Klub Ojców
ks. Paweł Siedlanowski