Edukacja prozdrowotna i proekologiczna

Edukacja prozdrowotna i proekologiczna
Katolicka Szkoła Podstawowa i Katolickie Gimnazjum w Siedlcach

Program działań w roku szkolnym 2017/1018

1. Kształcenie dobrych nawyków żywieniowych:
a) Program owoce w szkole
b) Włączenie w menu obiadów szkolnych owoców i warzyw
c) program "Mleko w szkole"
d) dobór odpowiedniego zdrowego asortymetu w sklepiku szkolnym
e) umożliwienie dzieciom korzystanien bez ograniczen z dystrybutorów wody mieneralnej

2. Podnoszenie poziomu wiedzy nt. zdrowego żywienia, czystości, zachowań proekologicznych
a) gazetka szkolna zawierająca m.in. analizę chemiczna składu produktów spożywczych, słodyczy, chipsów  itp. ? pogadanka nt. ich szkodliwości;
b) rozmowy z wychowawcami klasy nt. dobrych i złych przyzwyczajeń żywieniowych
c) konkursy klasowe
d) wizyta w Zakładzie Utylizacji  Odpadów
e) włączenie tematu ekologii w cykl spotkań programu ?Szkoła z duszą? (co Biblia mówi nt. ekologii?)
f) akcje zbierania surowców wtórnych (butelki pet, kapsle, makulatura)
g) włączenie się w kację "Strzątanie Ziemi".

3. Edukacja prozdrowotna w ramach zajęć w-f (20 godz)., gimnastyki korekcyjnej

4. Działania podnoszące poziom wiedzy nt. zdrowia i bezpieczeństwa
a) kurs na kartę rowerową
b) spotkania profilaktyczne, poświęcone szkodliwości stosowania substancji psychoaktywnych;
c) udział w spektaklach profilaktycznych krakowskiego teatru ?Kurtyna?;
d) Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach - pomoc przedmedyczna  (udział w szkoleniu organizowanym przez ?Strzelców?, zajęcia w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa).
e) spotkania z policją (cyberprzemoc, bezpieczeństwo na drodze itp.)