XXVII Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców

W sobotę 29 września w naszej Katolickiej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach odbyło się dwudzieste siódme Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców.
            Spotkanie rozpoczęliśmy uroczystą Eucharystią w Sanktuarium św. Józefa, celebrowaną pod przewodnictwem ks. bpa Piotra Sawczuka, biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej. W homilii ks. biskup przypomniał rolę i znaczenie aniołów oraz archaniołów w życiu wiary człowieka, ponieważ właśnie tego dnia w Liturgii Kościoła obchodziliśmy święto Świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela. Biskup Piotr zachęcał też, abyśmy wsparci ich potężnym orędownictwem nie ustawali w modlitwie i czynieniu dobrze bliźniemu, a szczególnie powierzonych naszej opiece dzieciom i ludziom młodym.
            Po dotarciu do naszej szkoły oraz uroczystym powitaniu miłych gości i wszystkich obecnych rozpoczęliśmy forum.  Temat główny, nad którym tym razem się pochylaliśmy brzmiał: Jak skutecznie przeciwdziałać agresji? Pedagogika i wychowanie moralne wobec świata pełnego agresji i przemocy”.
            Wykład inauguracyjny zatytułowany: „Świat wielu kultur, świat wielu agresji – jak się uczyć od innych, jak szanować i trwać przy swoich wartościach. Tradycja jako fundament trwałości wobec ponowoczesnego świata” – „Wieloczynnikowe przyczyny zaburzeń i zachowań ryzykownych nastolatków. Interpretacja socjologiczno-psychologiczno-pedagogiczna” wygłosił ze znanym tylko sobie entuzjazmem, zapałem, troską i profesjonalizmem prof. nazw. dr hab. Mariusz Jędrzejko - pedagog społeczny i socjolog. Pan profesor jak zwykle w sposób dosadny i trochę kontrowersyjny, ale przede wszystkim fachowy i potwierdzony naukowo przedstawił swoje tezy i zachęcał do stałej formacji nade wszystko samych rodziców i nauczycieli.
            Następnie mogliśmy wysłuchać bardzo interesującego i pouczającego wykładu pani dr n. społecznych i psycholog Teresy Jadczak-Szumiło pt. „Zrozumieć dziecko z FAS”. Autorka całościowego modelu terapii dla dzieci z FASD i największy w Polsce praktyk w tej dziedzinie, kompetentnie, ciekawie i dokładnie wyjaśniała istnienie zaburzenia Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) oraz uszkodzeń Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD).
            Po krótkiej dyskusji i pytaniach do wykładowców nastąpiła przerwa. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy więc trzeciej części forum – warsztatów.  
Certyfikowane warsztaty profilaktyczno-metodyczne przygotowane zostały przez Fundację „Bonum Humanum” i Centrum Profilaktyki Społecznej. Uczestnicy podzieleni na trzy niezależne  grupy, zajęli się trzema podobnymi, ale jednak różnymi tematami z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży.
            I tak pierwsza grupa  pod opieką dra Sylwestera Bębasa mówiła o „Profilaktyce zachowań agresywnych w  sieci – cyberpornografii i cyberpedofilii”. Grupa druga wraz z  panią mgr Agnieszką Taper rozważała „Profilaktykę zachowań agresywnych w  sieci – video games – co powinni wiedzieć nauczyciele i rodzice?”  Grupa trzecia zaś zgłębiała Profilaktykę nienormatywnych zachowań nastolatków w Internecie” (prowadzący mgr Maciej Szczodrowski).
            Po warsztatach nastąpiło wspólne podsumowanie konferencji i jej zakończenie.

            Cieszymy się bardzo, iż nasza katolicka placówka mogła współorganizować i gościć w swoim gmachu tak zacnych prelegentów i uczestników. Jesteśmy wdzięczni Katolickiemu Stowarzyszeniu Wychowawców Oddział w Siedlcach i niezastąpionej pani Stefanii Chęciak – głównemu organizatorowi forum -  oraz Prezydentowi Miasta Siedlce i Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Siedlce w osobie obecnego wśród nas pana naczelnika Sławomira Kurpiewskiego za miłą współorganizację forum i pomoc. Dziękujemy Fundacji „Nasza Szkoła” za przygotowanie poczęstunku dla wszystkich uczestników. Dziękujemy za patronat medialny nad konferencją Katolickiemu Radio Podlasie, regionalnemu portalowi informacyjnemu Podlasie24.pl i tygodnikowi Echo Katolickie. Szczególnie jednak dziękujemy naszym nieocenionym nauczycielom, wychowawcom, rodzicom i pracownikom fizycznym Katolickiej Szkoły Podstawowej, za trud przygotowania i przeprowadzenia, życzliwą obecność i wsparcie. Bez Was to wszystko nie byłoby możliwe.
            Dziękujemy i zapraszamy za rok.