Warsztaty plastyczno-techniczne.

19 listopada 2018 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty plastyczno  -techniczne, w
których uczestniczyli nasi uczniowie, rodzice, nauczyciele z zaprzyjaźnionych szkół oraz darczyńcy,
.Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów w tym :
- Pani Bożenie Biegun  ( artysta plastyk,)
- Pani Annie Wysockiej i Pani  Agnieszce Wereszczyńskiej(pracownikom Caritas w Siedlcach )
- Pani Janinie Burdzickiej
- s. Justynie Wiechowskiej i s. Agnieszce Kopyt
- Pani Joannie Pieńkowskiej  ( nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 10  w Siedlcach)
- Pani Kindze Łuka
- Panu Łukaszowi Bożek
oraz rodzicom za wsparcie i obecność:
Pani Renacie  Januszewskiej, pani Agacie Rucińskiej,  pani Alinie Bukatczuk, Elżbiecie Walczuk.

Ozdoby bożonarodzeniowe wykonane podczas warsztatów będą sprzedawane na kiermaszu w naszej
szkole. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostana przeznaczone na cele charytatywne.
Zapraszamy za rok.
Organizatorzy:
Jadwiga Omiljan
Emilia Butkiewicz