Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego

W poniedziałek 03 września br. odbyła się w naszej szkole uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego i katechetycznego 2018/19.
                Pierwsza część miała wymiar duchowy. O godzinie 8.00 wraz z innymi uczniami, nauczycielami i rodzicami zgromadziliśmy się na Eucharystii w Sanktuarium Św. Józefa w Siedlcach. Swoją życzliwą obecnością i modlitwą wsparli nas ks. kan. dr Krzysztof Baryga ? dyrektor Wydziału Nauczania Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Siedleckiej oraz ks. kan. dr Paweł Kindracki ? wicedyrektor w/w wydziału.
                Mszy św. przewodniczył nowy dyrektor naszej szkoły ? ks. Marcin Olek. W homilii m.in. wyraził swoją radość, iż ten wyjątkowy czas formowania umysłów, serc i ducha rozpoczynamy z Bogiem. Mówił:  ?Z Bogiem każda sprawa jak mawiali starzy, bo kto z Bogiem rozpoczyna wszystko mu się darzy?. Ks. Marcin przypomniał też znaczenie szkoły jako wspólnoty dzieci i młodzieży oraz  nauczycieli i rodziców, którzy są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich pociech.  Nawiązując do jubileuszu 100-lecia odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości zacytował znane słowa Jana Zamoyskiego: ?Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie? . Podkreślił, że to właśnie w szkole w sposób szczególny zdobywa się wiedzę, rozwija pasje i umiejętności oraz wychowuje się młode pokolenie,  które w przyszłości weźmie odpowiedzialność za losy Ojczyzny i będzie kształtować jej oblicze.
                Po uroczystym błogosławieństwie udaliśmy się do naszej pięknej szkoły, aby na sali gimnastycznej kontynuować świętowanie. Z wielką radością witaliśmy się z koleżankami i kolegami, nauczycielami i wychowawcami, za którymi stęskniliśmy się przez wakacyjny czas.
                Tu, po ogólnym powitaniu wszystkich, a szczególnie uczniów ?zerówki? i klas pierwszych,   zostały wprowadzone poczty sztandarowe i odśpiewaliśmy z dumą nasz Hymn Narodowy. Teraz nastąpił bardzo podniosły moment. Otóż przyjął nasze zaproszenie i był pośród nas ks. Paweł Siedlanowski, były dyrektor naszej katolickiej szkoły. Ks. Marcin w imieniu uczniów, nauczycieli i wychowawców, rodziców i fundacji ?Nasza Szkoła?, w imieniu wszystkich pracowników i własnym, podziękował mu za siedmioletni trud i poświęcenie, za zaangażowanie i troskę o naszą formację intelektualną i duchową. Ks. Paweł zaś podzielił się z nami nowymi planami i wyzwaniami, które go czekają podczas tworzenia Domowego Hospicjum dla Dzieci w naszym mieście i pracy naukowej.
                W ostatnich tygodniach obowiązki dyrektora naszej szkoły pełniła pani Katarzyna Szaniawska. Jej również z całego serca podziękowaliśmy za piękne przeprowadzenie naszej placówki prze trudny czas ?końcówki? starego roku szkolnego, rekrutacji i organizowania wszelkich przygotowań do nowego roku szkolnego..
                Następnie ks. kan. Paweł Kindracki w imieniu Organu Prowadzącego naszą szkołę wręczył nagrody finansowe J.E. Ks. bpa Kazimierza Gurdy, biskupa siedleckiego, za całokształt postawy i zachowania w roku szkolnym 2017/18, za zaangażowanie społeczne i artystyczne oraz prezentację godnej postawy ucznia szkoły katolickiej Aleksandrze Marczuk ? uczennicy klasy III i Filipowi Zakrzewskiemu ? uczniowi klasy VIIB.
                Później ks. Marcin przedstawił nowych nauczycieli i pracowników. Z radością zatem powitaliśmy panią Katarzynę Maciołek ? nauczyciela chemii i fizyki, panią Ewę Jagiełło ? która w zastępstwie p. Agaty Bryłki będzie uczyła języka niemieckiego w klasach VIIA,VIIB, VIII, III gimnazjum, pana Macieja Celińskiego ? nauczyciela informatyki, terapii pedagogicznej, wychowania do życia w rodzinie, robotyki i wychowawcę klasy IVB,   s. Justynę Wichowską ? katechetkę w klasach ?0?, I ? III, IVB, VIII i III gimnazjum, pana Piotra Pastora ? nauczyciela wychowania fizycznego, panią Annę Ługowską ? nauczyciela wychowania przedszkolnego,  panią Emilię Butkiewicz ? nauczyciela wspomagającego i nauczyciela wychowania fizycznego oraz panią Monikę Wysokińską ? sekretarza szkoły.
                Po przedstawieniu wszystkich wychowawców klas i podaniu przyporządkowania do sal lekcyjnych, ks. dyrektor przypomniał najważniejsze zasady naszego funkcjonowania w szkole. Poprosił też m.in. o sprawne składanie deklaracji na obiady  oraz deklaracji pobytu na świetlicy, o wpłaty na wyprawki szkolne i podpisanie umów edukacyjnych. Dowiedzieliśmy się o kursowaniu
autobusu szkolnego i planie lekcji.
                Na koniec ks. Marcin zacytował słowa naszego patrona Bł. ks. Jerzego Popiełuszki: ?Człowiek pracujący ciężko bez Boga, bez modlitwy, bez ideałów ? będzie jak ptak z jednym skrzydłem dreptał po ziemi? życząc nam wszystkim pięknych lotów w nowym roku.
                 W miłym nastroju i z radością w sercach spotkaliśmy się jeszcze z naszymi wychowawcami w salach lekcyjnych, w których od kolejnego dnia zamierzamy sumiennie, systematycznie i rzetelnie zdobywać wiedzę i pomnażać swoje talenty.