Pierwsza piesza pielgrzymka do Sanktuarium Krzyża Świętego w Skórcu

W dniu 14 września tj w sobotę, w liturgiczne Święto Podwyższenia Krzyża Świętego we wspólnocie dzieci, młodzieży, nauczycieli i wychowawców, rodziców i członków Fundacji Nasza Szkoła udaliśmy się w po raz pierwszy w pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium Krzyża Świętego w Skórcu.
To był szczególny dzień, bo tysiące Polaków wczoraj wzięło udział w akcji "Polska pod Krzyżem". W ten sposób także i my stanęliśmy pod Krzyżem - znakiem Miłości i naszego zbawienia.
Podczas pątniczego szlaku modliliśmy się Godzinkami o Niepokalanym Poczęciu NMP i zwykłym pacierzem. Rozważaliśmy tajemnice bolesne różańca świętego i nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Towarzyszyła nam Koronka do Bożego miłosierdzia, śpiew refleksyjny, ale i pełen radości i entuzjazmu. Po 16 km marszu i osiągnięciu celu pielgrzymowania - w Sanktuarium celebrowaliśmy Eucharystię.
Cały czas pamiętaliśmy o naszych błagalnych intencjach: o Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym i w dziele rozbudowy naszej katolickiej szkoły, o świętość dla naszych rodzin i każdego z osobna. Dziękowaliśmy też Bogu za naszego wspaniałego patrona bł. ks. Jerzego Popiełuszkę w 72 rocznicę Jego urodzin. Każdy z nas niósł także swoją osobista intencję.
To był piękny, Boży czas dla całej naszej wspólnoty.
Dziękujemy, że ponad sto dziesięć osób pielgrzymowało z nami, a wielu przybyło jeszcze bezpośrednio do sanktuarium.
Dziękujemy za piękne świadectwo wiary naszym dzieciom i młodzieży, wspaniałym nauczycielom i rodzicom i ufamy, że po raz kolejny też będzie nam dane razem pielgrzymować!