Nowy rok szkolny i katechetyczny 2019/20!

Uroczystą Eucharystią celebrowaną w Sanktuarium Świętego Józefa w Siedlcach rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny 2019/20!
Dziękujemy za tak liczne "skorzystanie" z sakramentu pokoju i pojednania oraz przystąpienie do komunii świętej. Dziękujemy za przykład, jaki dali nasi nauczyciele i rodzice.
Następnie udaliśmy się do naszej KSP i tam na sali gimnastycznej zainaugurowaliśmy nowy czas nam damy i zadany.
Po wprowadzeniu sztandaru z dumą odśpiewaliśmy hymn państwowy.
Wszystkich zgromadzonych powitały nasze uczennice - Asia i Lidia oraz ks. dyrektor.
Wspominaliśmy także dramatyczne wydarzenia sprzed 80 lat, które dotknęły naszych rówieśników i naszą kochaną Ojczyznę oglądając projekcję filmu przygotowanego przez panią Anię Staręgę.
Później dziękowaliśmy za piękną pracę pośród nas nauczycielom, którzy rozstali się z nami. Szczególnie dziękujemy pani Joannie Mendzy. Jej rezygnacja kilka dni temu wszystkich nas bardzo zasmuciła...
Z radością zaś powitaliśmy nowych - p. Ewelinę Korycińską i ks. Tomasza Dudę, którzy będą nauczać języka hiszpańskiego.
Z wielkim entuzjazmem witaliśmy wychowawców poszczególnych klas.
Następnie ks. Marcin przypomniał nam o niektórych naszych obowiązkach, tj. noszeniu mundurka, zmianie obuwia, niekorzystaniu z telefonów komórkowych itp.
Cieszymy się, że i w tym roku do naszej szkoły będzie wielu z nas dowoził i odwoził szkolny autobus, dobrze już znany na siedleckich ulicach.
Poznaliśmy też terminy najbliższych wydarzeń.
Najbardziej chyba zaciekawiła nas propozycja z 14 września (sobota). W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – zamierzamy całą szkolną społecznością udać się w Pierwszą Pieszą Pielgrzymkę KSP do Sanktuarium Świętego Krzyża w Skórcu. W ten sposób chcemy włączyć się w ogólnopolską inicjatywę pod hasłem "Polska pod Krzyżem". Nam jednak będą przyświecać jeszcze inne intencje błagalne - o Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym, świętość naszych rodzin i szczęśliwą rozbudowę szkoły! Tak! Dobrze przeczytaliście! Dzięki Fundacji Nasza Szkoła i Bożemu błogosławieństwu chcemy podjąć się tego wielkiego dzieła. Dobrze wiemy, że bez Bożej łaski i ludzkiej życzliwości nie damy rady zrealizować tego przedsięwzięcia.
Na koniec Julia przeczytała modlitwę rozpoczynającą nowy rok, a ks. Marcin nas pobłogosławił raz jeszcze.
Odśpiewaliśmy hymn naszej szkoły i udaliśmy się do klas, by wraz z wychowawcami oraz kolegami i koleżankami przywitać się na nowo i z radością po wakacjach. Wspólnych śmiechów było co nie miara. ;-)
A jutro? Jutro pierwszy dzień nauki!
Niech to będzie dla nas wszystkich błogosławiony czas!