Dzień Języka Ojczystego

Dnia 21 lutego obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języka Ojczystego. W tym roku poświęciliśmy go tematyce związanej z językiem, jako narzędziem komunikacji, mediom i formom dziennikarskim. Z tej okazji uczniowie klas VII, VIII i III gimnazjum wzięli udział w spotkaniu z p. Małgorzatą Nawrocką - pedagog, dziennikarką oraz autorką kilkudziesięciu książek, scenariuszy teatralnych i szkolnych podręczników. Pierwsza jego część była wykładem dot. roli języka w życiu człowieka, jako narzędzia służącego nazywaniu, oswajaniu i kreowaniu rzeczywistości. Szczególne zainteresowanie wzbudził temat manipulacji językowej obecnej w wielu mediach i mechanizmów kłamstw medialnych. W drugiej – warsztatowej części – uczniowie dowiedzieli się, jaki jest przepis na dobrą, ciekawą książkę i sami próbowali stworzyć zarys fabuły, wymyślając na bieżąco historię w oparciu o wybrane losowo zdjęcia z czasopism. Wielu z nich wykazało się dużą pomysłowością, a niektórzy, jak sami przyznali, zostali zainspirowani do napisania własnej historii.
W tym czasie młodszym uczniom z kl. IV-VI zorganizowano konkurencje językowo – sportowe na sali gimnastycznej. Połączenie wysiłku umysłowego z rywalizacją sportową wzbudziło wiele pozytywnych emocji. Uczniowie mieli m.in. za zadanie stworzyć notatkę prasową, wywiad czy wzbogacić swój zasób słownictwa, pracując ze słownikami. Powstały też interesujące plakaty dot. kultury języka, etyki dziennikarskiej oraz reklamy zawodu dziennikarza. Konkurencję międzyklasową wygrała klasa VI, ale wielkie brawa należą się wszystkim uczestnikom za ich ogromne zaangażowanie i kreatywność.
Dziękujemy wszystkim uczniom za ich piękną postawę oraz nauczycielom, którzy bardzo pomogli w sprawnej organizacji spotkań i konkurencji. Mamy nadzieję, że wszyscy będziemy mile wspominać naszą przygodę z językiem ojczystym.