Dnia 25 października dzieci z oddziału przedszkolnego KSP udały się na wycieczkę do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Nr 2.

Dnia 25 października dzieci z oddziału przedszkolnego KSP udały się na wycieczkę do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Nr 2.
Celem wycieczki było zapoznanie z pracą strażaka i wzbogacenie wiedzy na temat bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. Dzięki życzliwości strażaków przedszkolaki obejrzały samochody, sprzęt i budynek straży. Panowie zaprezentowali niebywałą sprawność fizyczną zjeżdżając po rurze czy przebierając się błyskawicznie w stój bojowy. Zadowolone i pełne wrażeń dzieci wróciły do szkoły. A oto ich wspomnienia…