BohaterON w Twojej Szkole!

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.
Nasza szkoła włącza się do tegorocznej edycji akcji BohaterON – włącz historię! W poniedziałek uczniowie otrzymają od wychowawców kartki wdzięczności dla Bohaterów Powstania Warszawskiego. Wypełnijmy je podziękowaniami dla nich, wyraźmy słowa wdzięczności za ich odwagę, poświęcenie, heroizm. Niech to będą słowa płynące prosto z serca, a nasi najmłodsi niech spróbują narysować naszym Bohaterom najpiękniejszą laurkę. Zachęcamy do współpracy również Rodziców.

Szczegóły akcji:

https://bohateron.pl/
www.bohateronwtwojejszkole.pl