WYCIECZKA PIĘCIODNIOWA DO CZECH

Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającym się terminem pięciodniowej wycieczki do Czech, proszę o dokonywanie wpłat pozostałej części należności za wyjazd.

Termin wpłaty do 18 maja.


Dane do przelewu:

Odbiorca:
Rada Rodziców przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Siedlcach
ul. Sokołowska 172
08-119 Siedlce

Nr rachunku:
98 1240 2685 1111 0010 4835 0537

W tytule:
Opłata za wycieczkę do Czech 11-15.06.2018 r.
Imię i Nazwisko dziecka, klasa

Kwota:
DLA OSÓB BEZ DOFINANSOWANIA Z FUNDACJI O. PIO ? 760 zł
DLA OSÓB OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM ? 50 zł
 
Osoby objęte dofinansowaniem są zobligowane do złożenia dwóch druków (do pobrania w załącznikach):
1 ? druk do księgowości ? prośba o dofinansowanie brakującej kwoty
2 ? druk dla wychowawcy ? oświadczenie o objęciu dofinansowaniem do wycieczki
Proszę o uzupełnienie druków i przekazanie wskazanym osobom do 10 maja

WAŻNE!
  • po dokonaniu wpłat proszę o przekazanie potwierdzeń przelewu wychowawcom
  • BARDZO PROSZĘ NIE WPŁACAĆ PIENIĘDZY BEZPOŚREDNIO NA KONTO BIURA PODRÓŻY. WSZYSTKIE WPŁATY PROSZĘ KIEROWAĆ NA WSKAZANE KONTO
  • osoby, które potrzebują potwierdzenia udziału dziecka w wycieczce, mogą odebrać je w sekretariacie po przedłożeniu potwierdzenia przelewu


Anna Staręga