Pedagogia Boża zawarta w Objawieniu

To kolejny temat poruszony przez ks. dra Tomasza Kosteckiego podczas comiesięcznego dnia skupienia naszych nauczycieli, wychowawców, pracowników i członków Fundacji Nasza Szkoła.
Czas naszej osobistej formacji zakończyliśmy wspólną Eucharystią i modlitwą różańcową za naszych wychowanków.