Msza Święta Rodzinna z gośćmi z Ukrainy

W naszej społeczności szkolnej podczas gościliśmy miłych gości z miejscowości Dołbysz (Dowbysz) na Ukrainie. Jest ona położona w rejonie baranowskim obwodu żytomierskiego.
Był z nami o. Leonid pallotyn, który na co dzień pracuje w tamtejszej parafii, jednej z największych, w jakiej pracują Księża Pallotyni.
15 października 1995 poświęcono tam nowo wybudowany kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej (stanowiący kopię jednej ze świątyń spod Warszawy), który od 2000 roku jest Diecezjalnym Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej.
Działalnością duszpasterską i formacją katechetyczną objęte są w parafii dzieci, młodzież i dorośli. Przy parafii istnieją różnego rodzaju grupy, ruchy i stowarzyszenia, m.in. harcerze. To właśnie oni wraz z ojcem Leonidem, wychowawcami i innym dziećmi (w sumie 43 osoby) przybyli do nas w dniu wczorajszym i będą z nami przez najbliższy tydzień. W większości zamieszkali w naszych rodzinnych domach i będą z nami uczęszczać do szkoły oraz spędzać czas wolny.
Sytuacja materialna w regionie Dołbysza jest dosyć trudna. Ludzie często nie otrzymują godziwej zapłaty za pracę, dlatego oprócz pracy duszpasterskiej prowadzona jest przy parafii działalność charytatywną. Istnieje tam jadłodajnia dla potrzebujących, sprowadzana jest używana odzież, która następnie jest rozdawana potrzebującym. Organizowany jest też różnego rodzaju wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży.
Z tego powodu m.in. – mając także okazję do złożenia wielkopostnej jałmużny – zebraliśmy ofiary materialne, które w całości przekazaliśmy naszym gościom do dyspozycji. Ten dar serca został wzmocniony naszą modlitwą w ich intencji.
Warto jeszcze wspomnieć, że we wrześniu 1997 powstała w Dołbyszu szkoła języka polskiego, która, jak większość jej podobnych na Ukrainie, nie jest finansowana przez rząd ukraiński, a pieniądze pochodzą bezpośrednio z Polski. Połowa z blisko 900 dzieci w szkole uczy się języka polskiego. W mieście działa oddział Zjednoczenia Polaków Żytomierszczyzny "Polonia" oraz Towarzystwo Polaków im. Jana Pawła II.
Oczekujemy jeszcze jednego, dobrze nam znanego gościa, który wkrótce ma dołączyć do grupy - ks. Waldemara Pawelca SAC, kustosza tamtejszego sanktuarium i proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej w Dowbyszu.
Wszystkim miłym gościom życzymy pięknego i niezapomnianego pobytu pośród nas!