Dzień skupienia

Każdy drugi wtorek miesiąca to dzień osobistej formacji naszych formatorów - nauczycieli i wychowawców, pracowników niepedagogicznych i Fundacji Nasza Szkoła.
Rozpoczynając nowy rok zaprosiliśmy do nas ks. kan. Jacka Światka - dyrektora I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach.
Ks. Jacek w swojej konferencji uwrażliwiał nas na tematy bieżące.
Usłyszeliśmy zatem o ideologii LGBT, dokonującej się rewolucji obyczajowej i jej korzeniach. Pochyliliśmy się nad tematem tolerancji, problemem prawdy i rzeczywistości, których rozumienie Ks. dyrektor przedstawił nam krocząc przez kolejne wieki i epoki. na nowo usłyszeliśmy o Arystotelesie i Platonie, Ockhamie i Kartezjuszu, Kancie i Heglu, Nietzsche i Freudzie, Marksie i Spinellim.
W rozważaniach poszukiwaliśmy tożsamości i pytaliśmy - kim ja jestem? Co to znaczy być człowiekiem? I co możemy zrobić w odpowiedzi na to wszystko co się dzieje?
Ks. kan. Jacek zasugerował trzy drogi:
1. wrócić do logiki zero jedynkowej i jej używać;
2. sprawdzać rzetelnie wszystkie informacje;
3. myśleć realistycznie.
Po konferencji celebrowaliśmy Liturgię w intencji całej społeczności naszej katolickiej szkoły oraz modliliśmy się na różańcu za dzieci powierzone naszej opiece.