Dzień skupienia

Troszcząc się o właściwą formację, przekazywanie wiedzy i umiejętności, kształtowanie serc i sumień powierzonych naszej opiece dzieci i młodzieży sami niezapominamy o pracy nad sobą.
Dziękujemy ks. dr. Tomaszowi Kosteckiemu za wprowadzenie nas na nowo w teologię Wielkiego Postu i zgłębienie tajemnic chrztu, nawrócenia i pokuty.