Chrystus w Eucharystii opuszcza świątynie

W Uroczystość Bożego Ciała w 1984 roku nasz wielki patron, bł. ks. Jerzy mówił:
"Dzisiaj uroczystość Bożego Ciała. W całej naszej Ojczyźnie, Chrystus w Eucharystii opuszcza świątynie i wychodzi na ulice, aby błogosławić wioskom i miastom. Boże Ciało jest okazją do publicznego przyznania się do naszej wiary w Jezusa Chrystusa Eucharystycznego. (...)
Jeżeli nasza wiara nie przekroczy progu świątyni i nie pójdzie z nami jako droga naszego życia, w naszą codzienność, do naszych rodzin do naszego środowiska to będzie to wiara bez uczynków, a taka wiara jest martwa, niewiele znacząca. Taka właśnie wiara daje ludziom niewierzącym argumenty, do tego aby uznać bezzasadność naszej wiary, jej nieprzydatność w życiu.
Dlatego prośmy Chrystusa Pana w naszej modlitwie, aby nasza wiara była realizowana praktycznie w życiu codziennym. Abyśmy naszymi uczynkami innym pomagali dostrzec wartość wiary, byśmy naszymi codziennymi uczynkami innym przybliżali Jezusa Chrystusa i Jego wartości Ewangelii".