Modlitwy do ks. Jerzego Popiełuszki

Poniżej zamieszczamy treści modlitw, kórymi zaczynam nasz dzień w szkole.
Zachęcam, aby korzystać z nich także przy innych okazjach... 


Boże nieskończenie dobry, który obdarzyłeś błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę łaską wierności kapłańskiemu powołaniu aż do męczeńskiej śmierci, prosimy Cię słowami Papieża Jana Pawła II: ?Aby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie?. Miłosierny Boże, udziel nam, za wstawiennictwem błogosławionego księdza Jerzego ducha odwagi i męstwa, mądrości i wszelkich potrzebnych łask, o które Cię gorąco prosimy. Niech ofiara życia i jego wstawiennictwo u Ciebie przyczynią się do wzrostu naszej wiary, jedności i pokoju w naszej szkole, w rodzinach i w całym świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
                                                           ***********************
Wszechmogący wieczny Boże, Ty stale dajesz nowe dowody Twojej miłości, gdy pozwalasz świętym uczestniczyć w Twojej chwale. Spraw, aby modlitwa i przykład życia Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, pobudzała nas do wiernego naśladowania Twojego Syna oraz godnego wypełniania naszych szkolnych obowiązków. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

                                                            ***********************
Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego, prezbitera, niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości, wejrzyj na jego męczeńską śmierć w obronie wiary oraz godności człowieka. Przez jego przyczynę spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 
                                                            ***********************
Łaskawy Boże, Zbawicielu wszystkich ludzi, Ty w swej świętej dobroci sprawiłeś, że ksiądz Jerzy, Twój wierny sługa, kapłan, gorliwie głosił Królestwo Boże: królestwo prawdy, sprawiedliwości i pokoju, aż do męczeńskiej śmierci. Spraw, abyśmy wpatrując się w jego apostolski zapał, rozpromieniali się miłością ku Tobie, zło zwyciężali dobrem i z gorliwością zachowywali Boże przykazania oraz abyśmy dostąpili chwały wiecznej w Twoim Królestwie, gdzie żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
                                                          ***********************
Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za to, że swojego Sługę księdza Jerzego Popiełuszkę obdarzyłeś wytrwałością w głoszeniu ewangelicznego orędzia prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju. On umocniony Twoją łaską wytrwał w niej aż do męczeńskiej śmierci.
Dziękujemy Ci za tak mężnego Patrona, cieszymy się jego bliskością i opieką. Spraw, aby stał się dla nas wzorem do naśladowania i orędownikiem przez Tobą w przezwyciężaniu zła, którego sam padł ofiarą. Przyjmij, Boże naszą modlitwę, którą zanosimy do Ciebie przez Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, za wstawiennictwem Jego Matki Bolesnej - Królowej Polski i świętych męczenników naszego polskiego narodu. Amen.