Półkolonie Wakacyjne

Zgodnie z zapowiedziami w dniach 02.07.18 ? 06.07.18 w naszej szkole odbędą się półkolonie wakacyjne organizowane przez Uczniowski Katolicki Klub Sportowy Siedlce, który działa przy naszej szkole. Nabór chętnych został już zakończony. Powstały dwie grupy 15 osobowe. Grupa I to dzieci które w tym roku szkolnym uczęszczały do klasy II i młodsze, Grupa II to dzieci, które uczęszczały do klasy III i starsze. W załączniku i na zdjęciu znajduje się program zajęć dla dwóch grup. Zajęcia dla obydwu grup będą rozpoczynały się w szkole o godz. 10:00. Będzie możliwość skorzystania z zajęć świetlicowych w godzinach 8:30 ? 10:00. Zajęcia będą kończyły się o godz. 14:00 w różnych miejscach, według programu. Proszę o punktualne przywożenie i odbieranie dzieci. Jeżeli ktoś z uczestników nie złożył jeszcze karty kwalifikacyjnej, proszę by została ona złożona w sekretariacie szkoły do końca przyszłego tygodnia. W przypadku zmian w programie uczestnicy będą informowani na bieżąco.  Półkolonie są bezpłatne, w pełni dotowane przez Miasto Siedlce. Uczniowski Klub Sportowy Siedlce nie prowadzi działalności gospodarczej i swoje działania finansuje z dotacji, składek członkowskich i darowizn. Jako Stowarzyszenie chcieli byśmy wypełnić życie dzieci i młodzieży przez organizowanie różnych form wartościowego spędzania czasu. Wszystkie inicjatywy wymagają także zaplecza finansowego. Działalność klubu można wesprzeć wpłacając dowolną kwotę na następujące konto: bank: BGŻ BNP PARIBAS nr konta: 10 2030 0045 1110 0000 0257 2850, tytułem: wsparcie działalności klubu. Z góry dziękujemy za wsparcie.