SPOTKANIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z DYREKTOREM SZKOŁY

08.10.2018 odbyło się robocze spotkanie Księdza Dyrektora z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego pod opieką p. M.Olędzkiej i p. J.Przybyłek. Uczniowie przedstawili swoje pomysły, skonsultowali najważniejsze postulaty wyborcze, zaplanowali z dyrekcją harmonogram działań.

Dzięki pracy w Samorządzie uczniowie uczą się aktywizowania życia społecznego w szkole, kształtowania umiejętności planowania, współpracy i współdziałania. Doskonalą umiejętności samodzielności, aktywności przy organizowaniu życia kulturalnego w szkole i środowisku.