Rekrutacja

Z dniem 01.09.2017 r. Katolcikiej Gimnazjum w Siedlcach zostało włązone w struktury KSP.