Dzień Zwierząt

Dnia 19.06.2017 Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień Zwierząt w szkole. Za zgodą wychowawców dzieci mogły przynieść pupile do szkoły i opowiedzieć o ich trybie dnia, o ciekawych przygodach z udziałem psa, kota, chomika, świnki morskiej, królika, żółwia, czy rybek. W trakcie spotkania uczniowie i nauczyciele rozmawiali na temat opieki nad zwierzętami domowymi, żyjącymi dziko oraz w schroniskach. Chętni mogli zaprezentować umiejętności swoich zwierzaczków ? niecodziennych gości naszej szkoły.