Być świadomym rodzicem

Autor: 
Sissy Goff
Wydawnictwo: 
Wydawnictwo eSPe
Dedykowane dla: 
Rodziców
Autorzy tej książki mają ogromne doświadczenie w doradzaniu rodzicom. Spędzili tysiące godzin na rozmowach z nimi i z dziećmi. Pomogli tysiącom rodzin. (...) Udowadniają w niej, że jeśli chcemy w sposób odpowiedzialny wychowywać nasze dzieci, nie możemy sobie pozwolić na całkowitą improwizację. Musimy posiadać wizję celu, do którego dążymy i działać w sposób przemyślany i świadomy. (...) Starając się kształtować dzieci, nie możemy zapominać o kształtowaniu samych siebie jako rodziców. Musimy być świadomi swoich dobrych i słabych stron, uczuć i przyjętych założeń i bazując na tej świadomości konsekwentnie i planowo doskonalić swoje umiejętności rodzicielskie.
Każdy z 12 rozdziałów tej książi pokazuje, w jaki sposób wcielić te idee w życie. Demaskuje najbardziej rozpowszechnione mity związane z rodzicielstwem. Uczy nas odkrywać, kim jesteśmy, abyśmy byli w stanie pomóc naszym dzieciom w odkrywaniu, kim one są.