Zaproszenie do udziału w XXVI Siedleckim Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki jest wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Wychowawców współorganizatorem Forum. Odbędzie się ono po raz pierwszy w gmachu naszej szkoły. 
Prosimy o zgłoszenia - chodzi o zapalanowanie odpowiedniej ilości posiłków, jak też przygotowanie - dla osób zainteresowanych - certyfikatów udziału w konferencji. Będzie możliwośc zakupu ciekawych książek.


Program Forum: 

  • godz. 9.00 - Msza św. pod przewodnictwem JE bpa Kazimierza Gurdy - Sanktuarium św. Józefa, ul. Sokołowska 124.
  • godz.10.10 - Otwarcie Forum
  • godz.10.20 - wykład: „Profilaktyka cyberprzemocy” – asp. szt. Sławomir Stefaniak (Komenda Miejska Policji w Siedlcach)
  • godz.11.05    - dyskusja

Certyfikowana konferencja metodyczna
„Człowiek w świecie agresji – wyzwania dla psychoprofilaktyki”

  • godz. 11.15 - Wykład: „Uwarunkowania współczesnej agresji – wpływy społeczne i medialne oraz kluczowe czynniki deregulacji. Świat technologii cyfrowych a pobudzanie emocji dzieci i młodzieży. Delegacje dla profilaktyki środowiskowej i szkolnej” -  prof. Mariusz Jędrzejko (Centrum Profilaktyki Społecznej)
  • godz.12.30 - Dyskusja
  • godz.12.40 - Przerwa na posiłek i zakup książek
  • godz.13.00 - Zajęcia warsztatowe w trzech grupach: „Edukacyjne wartości i antyhumanistyczne treści współczesnych gier sieciowych i komputerowych. Delegacje dla profilaktyki szkolnej”
  • godz.15.10 - Dyskusja i podsumowanie Forum. Wręczenie certyfikatów.

Zgłoszenia - tel.: 25 6329726, 727920666 (p. Stafania Hęciak) lub w szkole: e-mail: sekretariat@kspig.pl, tel. 25 753 30 84 , jak też osobiście w sekretariacie w godz. 8-16.00. Zgłoszenia przyjmujemy do ndnia 14.09.2917 r.