Ubezpieczenie NNW uczniów

Ponieważ życie ma to do siebie, że zaskakuje - czasem boleśnie, wzorem lat ubiegłych proponujemy ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży. Jest ono nieobowiązkowe, aczkolwiek preferowane.
W tym roku, spośród kilku propozycji, wybraliśmy - po konsultacji - propozycję firmy Compensa. Szczegółowe warunki ubezpieczenia, podstawowe i rozszerzone opcje oraz zakres ochrony, znajdują się w załączniku niniejszej informacji i w zakładce ubezpieczenia. Wybraliśmy wariant 3.

Co nowego, w stosunku do ubezpieczenia NNW z lat ubiegłych, znajdziecie Państwo w tegorocznej polisie? Są to m.in.
  • jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia wypadku w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
  • zwrot kosztów naprawy, wyposażenia, nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego (do 40% sumy ubezpieczenia) – np. uszkodzenie okularów, co się niestety zdarza
  • zwrot kosztów rehabilitacji  (do 40 % sumy ubezpieczenia)
  • zwrot kosztów korepetycji, powstałych wskutek szkolnej absencji po nieszczęśliwym wypadku  (do 400zł)
  • zwrot 40% sumy ubezpieczenia z tytułu kosztów operacji plastycznej.
Składka wynosi 50 zł/os. Należy ją wpłacić do wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym terminie do 14 września br.