Zaproszenie na zajęcia sportowe dla rodziców

Drodzy Rodzice!
Nasz wielki i święty Rodak, papież Jan Paweł II podczas jednej z pielgrzymek do Ojczyzny powiedział: „Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie uświadamiać, aby móc je urzeczywistniać. Ćwiczenie uwagi, wychowywanie woli, wytrwałość, odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom - to wszystko należy do cnót sportowca. Zachęcam was (…),  abyście żyli zgodnie z wymaganiami tych wartości, abyście w życiu byli zawsze ludźmi prawymi, uczciwymi i zrównoważonymi, ludźmi, którzy budzą zaufanie i nadzieję” (Elbląg, 09.06.1999).
Chcemy te wartości kształtować i o nie zabiegać.
Dlatego w imieniu dyrekcji, nauczycieli i wychowawców naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej zapraszamy Was do wspólne zabawy i systematycznych zajęć sportowych.

Odbywać się one będą w piątki na naszej sali gimnastycznej w godzinach 18:00 – 20:00.
Pierwszy trening odbędzie się 5 października br.
Na trening przynosimy strój sportowy i buty na zmianę.


Główne założenia spotkań:
  • integracja rodziców i nauczycieli,
  • kształtowanie lojalności w relacjach międzyludzkich, przyjaźni i poszanowaniu reguł
  • promocja zdrowego stylu życia, poprawa sprawności funkcjonalnej organizmu, zapobieganie chorobom, ułatwianie radzenia sobie ze stresem
  • pobudzanie do zdrowego przezwyciężania samego siebie i własnych egoizmów,
  • kształtowanie ducha poświęcenia
  • budowanie więzi między uprawianiem sportu a doświadczeniem wiary i troska o chrześcijańską wizję sportu
  • rozwijanie pasji i poszerzanie swoich  umiejętności sportowych.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!