Z wizytą u Sióstr Benedyktynek od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu

W dniu 29 października uczniowie klasy Vb z wychwawcą panem Maciejem Celińskim byli u Sióstr Benedyktynek od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Odmówiliśmy różaniec w intencjach własnych i szkoły.
Po modlitwie siostry zaprosiły nas na mały poczęstunek, podczas którego usłyszeliśmy historię zgromadzenia. Dowiedzieliśmy się też o tajnikach wypieku opłatków oraz hostii. Siostry przygotowały też dla nas własnoręcznie robione różańce. Po wspaniałej wizycie udaliśmy się do kina. A po filmie oczywiście drugie śniadanie