XXVII Siedleckie forum nauczycieli i wychowawców

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców i Nauczycieli!
"Tros­ka o dziec­ko jest pier­wszym i pod­sta­wowym sprawdzianem stosun­ku człowieka do człowieka" mówił św. Jan Paweł II. Niech zatem nie zabraknie nikogo z nas, komu troska o młode pokolenie nie jest obojętna!
Zapraszamy licząc na Państwa obecność