Weselmy się wszyscy z narodzenia naszego Odkupiciela!

Co dla błogosławionego księdza Jerzego, patrona naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach było najważniejsze w przeżywaniu świąt Bożego Narodzenia? „Jeżeli chcemy przeżyć prawdziwą radość świąt Bożego Narodzenia, pozwólmy Bogu narodzić się w naszej duszy – Bogu, który jest źródłem autentycznej, niekłamanej radości” – mówił ks. Popiełuszko.
Przypominał także ludziom, wśród których żył, że tak niewiele potrzeba, aby wieczór wigilijny był udany: „Wystarczyłoby podać sobie nawzajem dłonie, spojrzeć głęboko w oczy, ogarnąć uczuciem miłości siebie nawzajem. Zobaczyć łzy cierpiących. W myśli przytulić do siebie niewinnie więzionych, ich rodziny. Przytulić do serca dzieci osierocone, żony owdowiałe przedwcześnie”.
Jak nauczał, tak czynił. I my chciejmy go nie tyle podziwiać, co naśladować!

W imieniu całej społeczności Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach – uczniów, nauczycieli i wychowawców, pracowników niepedagogicznych i fundacji Nasza Szkoła, w imieniu Rodziców i dyrekcji – składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt.
Słowo  rzeczywiście <<stało się ciałem>>. Jednorodzony Syn, objawił Boga, którego <<nikt nigdy nie widział>>.

Niech czas Bożego Narodzenia  stanie się dla nas wszystkich czasem refleksji i głębokiego doświadczenia tej prawdy. Niech Duch Święty, który daje wolność i prowadzi bezbłędnie ku Bogu udzieli nam odmiany życia, by w wolności dzieci Bożych móc z radością służyć Bogu w bliźnich.
Życzymy zdrowych, pogodnych i prawdziwie Bożych Świąt Narodzenia Pańskiego, radości i pokoju w sercach oraz obfitości darów, łask i błogosławieństwa od Narodzonego Dzieciątka na cały nadchodzący Rok Pański 2019!
Z modlitwą i bożonarodzeniową radością
Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach
Marcin Olek