VII Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej Cantate Deo

Zapraszamy na VII Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej Cantate Deo, który odbędzie się 25 października br. (wtorek) w 3 kategoriach wiekowych:
przedszkola (dzieci w wieku 5-6 lat)
klasy I – IV szkoły podstawowej
klasy V- VIII szkoły podstawowej
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać również podkład muzyczny w formacie mp3, który należy przesłać pocztą elektroniczną do 21 października na adres cantatedeo.ksp@gmail.com