VI Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej Cantate Deo

Zapraszamy na VI Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej Cantate Deo, który odbędzie się 26 października br. (wtorek) w 3 kategoriach wiekowych:
  • przedszkola (dzieci w wieku 5-6 lat)
  • klasy I – III szkoły podstawowej
  • klasy IV- VIII szkoły podstawowej
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać również podkład muzyczny w formacie mp3, który należy przesłać pocztą elektroniczną do 20 października na adres cantatedeo.ksp@gmail.com