Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego

25 czerwca 2020 roku w naszej Katolickiej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę budynku szkoły oraz podpisanie Aktu Erekcyjnego.
Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu Polski.
Następnie dyrektor szkoły ks. Marcin Olek przywitał wszystkich obecnych, a w szczególności Gości Honorowych. Wśród nich znaleźli się m.in. J. E. Ks. Bp dr Kazimierz Gurda – biskup siedlecki, Ks. Bp. Grzegorz Suchodolski – biskup pomocniczy, Ks. dr kan. Krzysztof Baryga – dyrektor Wydziału Nauczania Kurii Diecezji Siedleckiej, Adam Skup – dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegatura w Siedlcach, Agnieszka Mężyńska – wizytator Kuratorium Oświaty, Katarzyna Wawryniuk – zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Miasta Siedlce – reprezentująca prezydenta miasta, Ks. dr Marek Skwierczyński – pierwszy dyrektor naszej szkoły, Ks. dr Jarosław Ruciński – ekonom Diecezji Siedleckiej, Rada Nadzorcza KSP, prezes Fundacji Nasza Szkoła – Marcin Konopka z członkami zarządu, pracownikami, radą nadzorczą FNS, projektanci budynku i wykonawcy – firma Zeltech Stanisława Przesmyckiego, delegacja uczniów, nauczycieli i pracowników naszej szkoły.
Dyrektor szkoły przedstawił wizję wykorzystania rozbudowującej się części dla potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
Później został uroczyście odczytany przez przewodniczącą Rady Rodziców KSP Grażynę Krycką Akt Erekcyjny.
Po zabraniu głosu przez Ks. Bpa Kazimierza Gurdę, Adama Skupa, Katarzynę Wawryniuk i Marcina Konopkę, którzy mówili o wielkiej potrzebie istnienia katolickiej szkoły, został podpisany przez zaproszonych gości Akt Erekcyjny i złożony do tuby.
Następnie miało miejsce poświęcenie rozbudowy przez biskupa siedleckiego i wmurowanie tuby oraz kamienia węgielnego, przywiezionego z progu domu rodzinnego naszego patrona Bł. Ks. Jerzego w Okopach, który został wręczony przedstawicielom naszej szkoły przez jego brata Stanisława. Dołączony został również kamień z kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli, gdzie ks. Jerzy został ochrzczony, gdzie był ministrantem i przystępował do świętych sakramentów aż do zdania matury w tutejszym liceum w roku 1965.
Obecni na uroczystości mogli również symbolicznie dokonać wmurowania zaprawą murarską w/w przedmiotów.
Wszyscy wysłuchali podziękowania przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego KSP Julii Przybyłek, która m.in. dziękowała za możliwość uczenia się w katolickiej szkole, troskę o jej rozwój i życzliwe wsparcie.
Uroczystość zakończyła się Eucharystią celebrowana w kościele pw. Św. Józefa w Siedlcach pod przewodnictwem J.E Ks. Bpa Kazimierza Gurdy.
Była to jednocześnie Msza Święta dziękczynna za kończący się Rok Szkolny 2019/20, w której wzięli udział wszystkie chętne dzieci, młodzież, rodzice, zaproszeni goście, pracownicy szkoły i Fundacji „Nasza Szkoła”, nauczyciele i wychowawcy.
Po Eucharystii uczestniczyliśmy w jeszcze jednym historycznym wydarzeniu. Otóż Państwo Liliana i Marcin Konopkowie z Fundacji Nasza Szkoła zostali odznaczeni papieskimi medalami Benemerenti (dobrze zasłużonym). Jest to odznaczenie honorowe ustanowione przez papieża Grzegorza XVI w 1832 roku, przyznawane za długoletnie i wyjątkowe zasługi dla Kościoła katolickiego. Do medali są też dołączone dyplomy odznaczenia.
Gratulujemy odznaczonym!
Dziękujemy Ojcu Świętemu Franciszkowi i tym wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania tego wielkiego wyróżnienia.
Warto jeszcze wytłumaczyć sens naszej uroczystości.
Otóż, kamień węgielny - w dosłownym znaczeniu kamień węgielny oznacza pierwszą cegłę położoną w rogu powstającego budynku.
Wyrażenie funkcjonuje także jako frazeologizm – jest to początek czegoś, podstawa rozpoczęcia działalności, fundament działania. W znaczeniu przenośnym pierwszy raz pojawiło się w biblijnej Księdze Psalmów.
Człon "węgielny" jest wyrazem pochodnym od wyrazu "węgieł" (nie "węgiel"), czyli narożnik budynku, miejsce, w którym stykają się dwie najbardziej zewnętrzne ściany.
Współcześnie „kamieniem węgielnym” najczęściej określa się pierwszy położony kamień lub cegłę, rozpoczynającą budowę. Ma on znaczenie symboliczne, nieraz sentymentalne, a uroczystość jest zdominowana przez element ceremonialny. Sam kamień zazwyczaj przywożony jest z miejsc uświęconych, albo związanych w jakichś sposób z powstającą budowlą. Dziś kamieniem węgielnym nazywa się cokolwiek, co jest podstawą (inaczej fundamentem) czegoś. Bywa, że sam kamień jest zamieniany w cegłę.
Dawniej umieszczano na nim imię budowniczego, dziś dołącza się także informacje o dacie budowy, inwestorze itp.
Wmurowanie kamienia węgielnego jest zazwyczaj związane z ceremonią podpisania aktu erekcyjnego.
I takiego właśnie wydarzenia byliśmy świadkami w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach.
Dziękujemy za fotki panu Karolowi Zalewskiemu.
Album Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego 25.06.2020
Miłego oglądania