Technologia informacyjno-komunikacyjna

Nasi niestrudzeni nauczyciele ciągle podnoszą swoje kwalifikacje i rozwijają umiejętności, aby jeszcze efektywniej przekazywać wiedzę dzieciom i młodzieży. 
Dzisiejszego popołudnia wzięli zatem po raz kolejny udział w szkoleniu Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w Warszawie prowadzonym przez pana dr. Krzysztofa Cięcioch z Politechniki Łódzkiej.
"Technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK) jako środek dydaktyczny w nauczaniu przedmiotowym w szkołach podstawowych". Tak brzmiał temat wiodący zaczerpnięty z kategorii kompetencji informatycznych.
W trakcie szkolenia zostały zaprezentowane narzędzia TIK, dzięki którym będziemy mogli przygotowywać materiały do przeprowadzenia bardzo atrakcyjnych lekcji z dowolnego przedmiotu.
Poznaliśmy narzędzia internetowe służące do przygotowania atrakcyjnych materiałów na lekcje z różnych przedmiotów. Zostały zaprezentowane nam platformy e-learningowe zawierające ogromne zasoby interaktywne gotowe do wykorzystania na lekcjach oraz aplikacje online służące do tworzenia własnych materiałów interaktywnych.
Pracowaliśmy w systemie pracy eksperymentalnej. Za pomocą poznanych narzędzi, zasobów i aplikacji internetowych tworzyliśmy własny kontent i materiały multimedialne potrzebne w kontekście pracy związanej z danym przedmiotem.
Zwracaliśmy uwagę m.in. na to jak dopasować konkretne narzędzia do własnych pomysłów, rozwijać je, wdrażać na swoim przedmiocie? Jak pozostając w zgodzie z tradycyjną metodyką nauczania, wdrożyć dydaktykę cy frową w epoce smartfona i zmoty wować uczniów do rozwijania swoich kompetencji przez różne media?
Zapoznaliśmy się zatem z darmowymi platformami edukacyjnymi; tworzyliśmy własną treść na platformie edukacyjnej Moodle; poznaliśmy wybrane aplikacje edukacyjne online i przekonaliśmy się, jak łatwo z nich korzystać.
Efektem szkolenia będzie zapewne zmniejszenie obaw naszych nauczycieli przed stosowaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu i gotowość większości z pośród nich do podjęcia tego wyzwania.Wykorzystamy też pewnie jeszcze lepiej infrastrukturę sprzętową naszej szkoły.
„W szkoleniu uwzględnione były treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)”