Sukcesy, sukcesy, sukcesy...

Otrzymaliśmy kolejne wyniki Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych, w których wzięli udział nasi uczniowie.
Dziękujemy za podjęcie wyzwania, udział i zaangażowanie
Na załączonych zdjęciach znajdują się wyniki zgłoszonych uczniów, podzielone na przedmioty oraz klasy. Ranking został przygotowany na podstawie uzyskanej przez uczniów ilości punktów z danego przedmiotu.
Dla najlepszych olimpijczyków przyznano następujące nagrody:
Miejsce 1: Grawerowany dyplom, nagroda książkowa,
Miejsca 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
Miejsca 6-15: Dyplomy laureata.
Dodatkowo dla wszystkich pozostałych uczestników zostały przygotowane dyplomy uznania.
Wszystkim uczestnikom olimpiad serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników
i zapraszamy na kolejną edycję.
Szczegółów dotyczących olimpiad należy szukać na stronie internetowej www.olimpus.edu.pl.