Spotkanie z rodzicami

Drodzy Rodzice!
Raz jeszcze przypominamy i zapraszamy na spotkanie!
Rozdział IV Statutu naszej KSP zatytułowany „Współpraca z rodzicami” stanowi m.in.
„Rodzice są pierwszymi wychowawcami. Szkoła wspiera wychowawczą rolę rodziny” (Art. 23 pkt 1)
oraz „Rodzice aktywnie współpracują ze Szkołą w sprawach kształcenia, wychowania i formacji swoich dzieci i uczestniczą w organizowanych dla nich spotkaniach” (Art. 25 pkt 1).
Piątek, dn. 20 września br.
godz. 16.00 - spotkanie z wychowawcami w klasach (kl. I-III)
godz. 17.00 - spotkanie ogólne na sali gimnastycznej
po spotkaniu ogólnym - spotkanie z wychowawcami w klasach (kl. IV-VIII)
Prosimy o obecność i współpracę dla dobra powierzonych i naszej opiece Państwa dzieci.