Roraty

 W sposób szczególny rozpoczęliśmy radosny czas oczekiwania na przyjście Pana. Czas przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, ale i ponownego przyjścia Chrystusa na końcu czasów. 
Jedną z form przeżywania Adwentu są Roraty - Msze Święte o wschodzie słońca poświęcone Maryi. To piękny rodzaj i naszego duchowego przygotowania. Z lampionami w rękach i sercami pełnymi modlitwy o świcie się modliliśmy, a później wspólnie spożyliśmy śniadanie. 
Kiedy duch i ciało umocnione zostało, rozpoczęliśmy naukę.