Przedstawiciele uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa

W dniu 3 kwietnia gościliśmy w naszej szkole pana Jana Chróścickiego i przedstawicieli uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach.
Miło nam tym bardziej, iż wielu naszych absolwentów kontynuuje swoją edukację właśnie w popularnym "Prusie", a nawet stanowią o dobrym imieniu tejże szkoły.
Obecne pośród nas Dominika Przybyłek i Florentyna Zakrzewska należą do Młodzieżowej Rady Szkoły, a Sebastian Goś to podpora nie tylko drużyny koszykarskiej tejże szkoły.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem pośród naszych uczniów z klas VIII KSP i III gimnazjum.
Wielu z nich pewnie tradycyjnie już właśnie tam skieruje swoje kroki po opuszczeniu naszych szkolnych murów.