Przed nami kolejne spotkanie formacyjne w Gródku!

Zapraszamy do udziału w kolejnym Integracyjnym Wyjeździe Formacyjnym (IWF). Odbędzie się on w niedzielę 17 czerwca 2018 roku w Ośrodku Wypoczynkowym w Gródku nad Bugiem (mapka dojazdu w załączniku). 
Zapraszam nauczycieli, rodziców i uczniów naszych szkół, rodzeństwo - także uczniów i rodziców, którzy będą formalnie z nami dopiero od września 2018 roku, ale pomyślnie przeszli etap rekrutacji i znaleźli się na listach klas.
 
Program:
• 9.30 – rozpoczęcie IWF, integracja w auli hotelowej w Gródku, kawa
• 9.45 – wspólny śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP
• 10.00 – 12.45 (z przerwą kawową). Wykład multimedialny prof. Mariusza Jędrzejki pt. „Dzieci i młodzież w kolorowej ponowoczesności. Czy panujemy nad zmianami – czy mamy ich świadomość?”.
• Ok. 13.15 – obiad, czas wolny
• 15.00 (w kościele sąsiadującym z ośrodkiem) – Koronka do Bożego Miłosierdzia
• 15.15 – przygotowanie do liturgii i Msza św.
• 15.30 – Msza św. w kościele połączona z Uroczystym Błogosławieństwem Rodzin  i wakacyjnym rozesłaniem.
• 16.30 – zakończenie IWF, podsumowania dnia, grill, animacja, zabawy

Dzieci będą miały zapewnioną opiekę.
Dojazd indywidualny. Bardzo proszę osoby, które będą dysponowały wolnymi miejscami w samochodach, aby zgłosić to w sekretariacie szkół – a osoby nie mające środka transportu, o przekazanie nam tej informacji.

Zapisy w sekretariacie szkoły, telefonicznie (25 753 30 84) i drogą mailową: sekretariat@kspig.pl od dnia 4 do 13 czerwca 2018 roku.

Przy zapisie proszę o wpłatę zaliczki: 10 zł/os. (kosztu obiadu; jeśli ktokolwiek miałby trudności z uiszczeniem tej kwoty, może uzyskać zwolnienie – śmiało proszę to zgłaszać w sekretariacie).