Poczet sztandarowy na uroczystościach 3 Maja

228 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.
Uroczystości centralne w naszym mieście miały miejsce oczywiście 3 maja. O godzinie 10:00 odbyła się msza św. pod przewodnictwem J.E. ks. Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy. Następnie przemaszerowaliśmy w reprezentacyjnym szyku na Skwer gen. Tadeusza Kościuszki, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.
Mały deszcz i nieprzyjemny chłód nie odstraszyły nas, by godnie reprezentować naszą katolicką szkołę we wspólnym świętowaniu.
Dziękujemy serdecznie szczególnie naszemu pocztowi sztandarowemu i pani Joli Mitelskiej.